Privacy

Privacy Statement*

Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Privacy en  Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van alle daaruit voortvloeiende relaties.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons enkel per aangetekend schrijven verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons aangetekend schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onze afdeling Privacy Beheer en Toezicht, PB 1144 , 2400 BC te Alphen aan den Rijn.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website direct worden aangepast , gepubliceerd en hebben geldende werking.*

* onder reservering van al onze rechten weren