Veel gestelde vragen

LinkedIn heeft zonder jouw toestemming zogenaamde ‘ Add Connections’ toegevoegd om agressief meer leden te werven. Deze Add Connections gaven de leden ‘toestemming’ om de eigen externe e-mail accounts en e-mail gegevens en  kanalen te importeren naar  een of meer van diezelfde contacten met als bedoeling/opzet hen uit te nodigen om vooral ook lid te worden van LinkedIn.

Als een uitnodiging om lid te worden nog steeds niet het gewenste effect heeft , worden er buiten de leden om 2 herinneringen verzonden om te helpen herinneren dat de uitnodiging nog steeds onbeantwoord gebleven is .

Het Hof in de VS erkent dat leden zelf toestemming gaven om contacten te importeren en verzoeken om lid te worden , maar het Hof weigerde te erkennen dat leden toestemming gaven om 2 reminders te sturen om toch vooral maar lid te worden. In die herinnerings e-mails herkennen wij / de gedupeerde klagers zich dus inderdaad niet, er is nimmer toestemming gegeven om eigen gegevens en contacten te delen met die doelstelling, daar gaat het bezwaar en protest dan ook met name om. LinkedIn ontkent de rechtsgeldigheid van deze bezwaren en beschuldigingen , iedere vorm van opzet of aansprakelijkheid wordt ook ontkend. Toch is de schade geregeld met de in de VS geregistreerde gebruikers van LinkedIn.

Wij zijn derhalve de mening toegedaan dat Nederlandse LinkedIn gebruikers diezelfde rechten kunnen claimen! Maar liefst rond de 5 miljoen (!) Nederlandse geregistreerden kunnen dat recht claimen, wij spannen ons daar de komende periode 100% voor in met ons ervaren team!

LinkedIn heeft zijn inzage , voorwaarden en procedures inmiddels genoodzaakt aangepast, bij iedere contact verzoek wordt nu duidelijk uiteengezet dat er namens dat lid 2 herinneringsverzoeken worden verzonden zodat leden nu wel vooraf en volledig geïnformeerd over de procedure beslissingen kunnen nemen voordat ze akkoord gaan om anderen/derden uit te nodigen .

Aanvullend zullen , rond einde 2015, LinkedIn leden de mogelijkheid krijgen uitnodigen te laten stoppen zonder dat aldus namens hen ook reminders worden verzonden. De leden zullen veel meer in controle zijn.

LinkedIn is in de VS schikking overeengekomen met derden partijen dat  13 Miljoen USD/ $ in een apart schadefonds gestort zal worden om, deels , onder andere aan die leden de kosten te vergoeden die deel uitmaken van (enkel) de groep ingeschreven gedupeerden en claimanten.

Juristen en Advocaten die deze collectieve schikking zullen gaan begeleiden en uitvoeren  verzoeken het Hof te VS om uitbetaling van hun kosten uit het Fonds als volgt:

(1) redelijke kosten kantoor , onkosten en salaris maximaal 20% van het Fonds. ( in dat geval de  0% No Cure No Pay , geen eigen kosten voor de deelnemers / van dubbel vangen is dan geen sprake wat integer en juist is)
(2) Schikkingsbedragen tot maximaal 1.500 USD/$ voor ieder individueel lid. *

Het schikkingsbedrag voor leden in de VS van de collectieve schikking die  die goedgekeurde claims indienen zullen  op pro rata basis worden berekend, hetgeen inhouden zal dat het zal afhangen van de totaal ingediende en goedgekeurde claims.

Indien het aantal goedgekeurde claims resulteren in een uitkerings/schikkingsbedrag van minder dan $10, zal LinkedIn een extra bedrag uitkeren welke kan oplopen tot  $750,000 te storten in het  VS fonds.

Indien het uit te keren bedrag dermate klein is dat  het niet op een ecnomisch haalbare wijze aan allen uitgekeerd kan worden, zullen uitbetalingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming /geen bezwaarmogelijkheid zoals overeengekomen tussen de betrokken partijen en goedgekeurd door het Hof te VS. Niemand weet vantevoren hoe, op welke wijze of zelfs hoeveel zal worden uitgekeerd aan de claimers/eisers.

Voor de uitbetaling van claims in Nederland zal apart overleg moeten worden aangegaan met LinkedIn: Corpocon Legal Holding BV is de eerste , grootste en enige claim organisatie die zich voor deze kwestie inspant.

Alle bestaande en oude LinkedIn leden die ‘Add Connections’ hebben gebruikt om derden informatie te importeren van (eigen) externe e-mail accounts en e-mail uitnodigingen te verzenden naar derden met de bedoeling om vooral lid te worden in naam van het (gedupeerde) lid met gebruik van zijn/ haar naam, foto., LI iD etc. aldus buiten zijn / haar wetenschap tussen 17 September 2011 en 31 Oktober 2014.

Wie zijn uitgesloten van deelname aan deze collectieve schikking?:

  • LinkedIn medewerkers en directe personeel/advocaten etc.
  • Juridische partijen gedaagden en eisende
  • Iedere rechtens betrokkene van staatswege ( rechter/klerk etc.)

Je kan niet en een claim indienen en tegelijkertijd een opt-out / non-deelname aan de collectieve schikking indienen:  alleen leden van deze collectieve regeling komen in aanmerking voor een uitbetaling. Iedereen die toch beide opties indient zal de laatst ingediende versie enkel gehonoreerd zien .

Bijvoorbeeld, indien jij je aanmeld en vervolgens ook daarachter een non-deelname indient , zal hij/zij/jj uitgesloten worden van deelname :  voor beiden de collectieve regeling en de non-deelname

Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u een vraag aan ons stellen dan kunt u dit doen via het onderstaande formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht